• Vyhledávání
   Číslo dílu
  • Katalog

    


    

 • Poptávkový formulář
  Nemůžete nalézt požadované zboží? Prosím vyplňte náš poptávkový formulář a my se Vám ozveme.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodavatel:   

JAK NA AUTO s.r.o.
Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5


Dodavatel je plátcem DPH.

IČO: 01778650
DIČ: CZ01778650

(dále jen dodavatel)

REKLAMACE a Vámi nevyhovující zásilky zasílejte na adresu obchodu:

JAK NA AUTO
Čáslavská 266
537 01 Chrudim

Kontaktní údaje:
E-shop/objednávky : 00420 730 807 477
Reklamace: 00420 730 807 477
Email:obchod@jaknaauto.cz na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:  ČSOB banka:  277858907/0300

Provozní doba:
Provozní doba vyřizování objednávek je Po-Čt 9-17h, Pá 9-15h (polední pauza 12-13h)., provozovna: Čáslavská 266, Chrudim, PSČ: 537 01.

Registrace zákazníka:
Před objednáním zboží je potřeba, aby se zákazník zaregistroval na účet na stránkách www.jaknaauto.cz,zadal svoje přihlašovací jméno, heslo, adresu, telefonní čísloa odeslal následně ke zpracování. Na email Vám přijde během chvíle potvrzující email s přihlašujícími údaji a můžete pokračovat v nákupu zboží. 
Existuje i varianta, že se zákazník nemusí registrovat a může nakupovat v e-shopu i bez registrace. Záleží tedy na Vašem zvážení.

Objednávka zboží:
Seznam zboží na stránkách www.jaknaauto.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží a dopravy si může zákazník ověřit ujednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

V případě osobního vyzvednutí na pobočce v Chrudimi je nutné provést objednávku přes e-shop. Zákazník bude informován emailem, že je zboží na pobočce připravené k převzetí

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen popředchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. 

Zaslání zboží:
U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, přepravu, způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě větších objednávek je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.jaknaauto.cz v sekci košík.Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci dodací podmínky.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci a dle podmínek konkrétního dopravce.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Osobní odběr zboží:
V případě osobního vyzvednutí na pobočce v Chrudimi je nutné provést objednávku přes e-shop. Zákazník bude informován emailem, že je zboží na pobočce připravené k vyzvednutí. V případě, že si objednávku nevytvoříte - nebude Vám zboží vydáno za internetové ceny.

Objednané zboží přes e-shop si můžete vyzvednout: na prodejně JAK NA AUTO, Čáslavská 266, Chrudim 537 01, provozní doba Po-Čt od 9-17h (polední pauza 12-13h) Pá od 9-12h a 13-15h.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno podobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až po zaplacení celé kupní ceny.

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

- Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

- Vrátit zakoupené nerozbalené, nepoškozené a nepoužité zboží lze do 14 dní od doručení (na pozdější reklamace

nebude brán zřetel). V případě, chybného výběru zboží zákazníkem (filtry, autodíly a jiné), provedeme výměnnou

zásilku v ceně 149 Kč s DPH kurýrní službou, také do 14 dnů. Výměna dodavatelem bude provedena, v co

nejkratším termínu (většinou do 3 pracovních dnů).

- Zboží musí být vráceno kompletní včetně příslušenství a manuálů atd.
- Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem

 Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.


Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.


Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). 

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.jaknaauto.cz, doporučujeme poslat email na obchod@jaknaauto.cz, do předmětu emailu uveďte Reklamace, dále uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. 

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. čtrnáctidenní.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu). 

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.


Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.


JakNaAuto.cz nabízí možnost vrácení nepoužitého zboží i po této lhůtě, a to až do 14 dnů. Zboží však musí být v originálním obalu, nepoškozené a kompletní.

Využití prodloužené lhůty k vrácení zboží není možné u zboží, které zákazník získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus).

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu obchod@jaknaauto.cz
nebo písemně na adresu dodavatele.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).


V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena).

Vrácení zboží

Zboží je možno vrátit do 14 dnů od doručení.

Výměna zboží

Výměnu zboží zajistí prodávající za poplatek 149 Kč. (V případě chybného výběru zákazníka)

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.


Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejícíh se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.


Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do zákaznické sekce.


Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na 
obchod@jaknaauto.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Recenze u výrobků
Společnost JAK NA AUTO s.r.o. si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jakkoliv jinak poškozují společnost.

Služba TWISTO

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.

Závěrečná ustanovení
Zákazník při uzavření kupní smlouvy (telefonicky, emailem, přes e-shop, osobně) souhlasí se zpracováním osobních údajů dle
obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) a souhlasí se zasíláním měsíčních akcí emailem. Zákazník má možnost se odhlásit a nepřijímat tyto nabídky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.jaknaauto.cz, www.shop.jaknaauto.cz.