OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodavatel:   

JAK NA AUTO s.r.o.
Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5


Dodavatel je plátcem DPH.

IČO: 01778650
DIČ: CZ01778650

(dále jen dodavatel)


REKLAMACE a Vámi nevyhovující zásilky zasílejte na adresu obchodu:

JAK NA AUTO

Čáslavská 266

537 01 Chrudim

Kontaktní údaje:
E-shop/objednávky : 00420 730 807 477
Reklamace: 00420 730 807 477
Email:obchod@jaknaauto.cz na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:  2600444202/2010 FIO banka

Provozní doba:
Provozní doba vyřizování objednávek je Po-Čt 9-17h, Pá 9-15h (polední pauza 12-13h)., provozovna: Čáslavská 266, Chrudim, PSČ: 537 01.


Upozornění: DOPRAVA ZDARMA od 1000 Kč je pouze při platbě předem, nevztahuje se na pneumatiky a autobaterie.

Registrace zákazníka:
Před objednáním zboží je potřeba, aby se zákazník zaregistroval na účet na stránkách www.jaknaauto.cz,zadal svoje přihlašovací jméno, heslo, adresu, telefonní čísloa odeslal následně ke zpracování. Na email Vám přijde během chvíle potvrzující email s přihlašujícími údaji a můžete pokračovat v nákupu zboží. 
Existuje i varianta, že se zákazník nemusí registrovat a může nakupovat v e-shopu i bez registrace. Záleží tedy na Vašem zvážení.

Objednávka zboží:
Seznam zboží na stránkách www.jaknaauto.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží a dopravy si může zákazník ověřit ujednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

V případě osobního vyzvednutí na pobočce v Chrudimi je nutné provést objednávku přes e-shop. Zákazník bude informován emailem, že je zboží na pobočce připravené k převzetí

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen popředchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. 

Zaslání zboží:
U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, přepravu, způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě větších objednávek je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.jaknaauto.cz v sekci košík.Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci dodací podmínky.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci a dle podmínek konkrétního dopravce.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Osobní odběr zboží:
V případě osobního vyzvednutí na pobočce v Chrudimi je nutné provést objednávku přes e-shop. Zákazník bude informován emailem, že je zboží na pobočce připravené k vyzvednutí. V případě, že si objednávku nevytvoříte - nebude Vám zboží vydáno za internetové ceny.

Objednané zboží přes e-shop si můžete vyzvednout: na prodejně JAK NA AUTO, Čáslavská 266, Chrudim 537 01, provozní doba Po-Čt od 9-17h (polední pauza 12-13h) Pá od 9-12h a 13-15h.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno podobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až po zaplacení celé kupní ceny.

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

- Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

- Vrátit zakoupené nerozbalené, nepoškozené a nepoužité zboží lze do 14 dní od doručení (na pozdější reklamace

nebude brán zřetel). V případě, chybného výběru zboží zákazníkem (filtry, autodíly a jiné), provedeme výměnnou

zásilku v ceně 149 Kč s DPH kurýrní službou, také do 14 dnů. Výměna dodavatelem bude provedena, v co

nejkratším termínu (většinou do 3 pracovních dnů). Zboží musí být vráceno v původním originál nepoškozeném obalu.

- Zboží musí být vráceno kompletní včetně příslušenství a manuálů atd.
- Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem

 Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.


Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.


Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). 

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.jaknaauto.cz, doporučujeme poslat email na obchod@jaknaauto.cz, do předmětu emailu uveďte Reklamace, dále uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. 

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. čtrnáctidenní.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu). 

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.


Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.


JakNaAuto.cz nabízí možnost vrácení nepoužitého zboží i po této lhůtě, a to až do 14 dnů. Zboží však musí být v originálním obalu, nepoškozené a kompletní.

Využití prodloužené lhůty k vrácení zboží není možné u zboží, které zákazník získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus).

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu obchod@jaknaauto.cz
nebo písemně na adresu dodavatele.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).


V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena).

Vrácení zboží

Zboží je možno vrátit do 14 dnů od doručení.

Výměna zboží

Výměnu zboží zajistí prodávající za poplatek 149 Kč. (V případě chybného výběru zákazníka)

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Recenze u výrobků
Společnost JAK NA AUTO s.r.o. si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jakkoliv jinak poškozují společnost.

Služba TWISTO

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.


GDPR zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Osobní údaje:

Osobním údajem je jakákoli informace, např.: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, adresa pobytu, státní příslušnost, místo podnikání, rodné číslo, IČO/DIČ, telefonní číslo, e-mail, evidenční číslo zákazníka, údaj o místu pobytu a pohybu, síťový identifikátor, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, majetkové poměry, příjmy a výdaje, počet dětí, podle které lze konkrétní fyzickou osobu identifikovat.


Takzvanými „citlivými“ údaji jsou informace, které představují určitá významnější rizika pro práva dotčené osoby, jako např.: údaje o zdravotním stavu, rasovém či etnickém původu, sexuální orientaci, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení, členství v odborech, nebo genetické či biometrické údaje.


 Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, jako je: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.


Zpracování lze provádět s pomocí i bez pomoci automatizovaných (počítačově – strojově řízených) postupů.


 Zpracováváme osobní údaje těchto subjektů:

·svých obchodních partnerů (dodavatelů, subdodavatelů, osob poskytujících služby)

·svých zákazníků (odběratelů, klientů)

·osob zajišťujících závazky shora uvedených osob

·svých zaměstnanců a jinak spolupracujících osob


 U svých obchodních partnerů, jejich zástupců a kontaktních osob zpracováváme tyto osobní údaje:

·firmu, jméno, sídlo, bydliště, datum narození, IČO, DIČ, telefon, e-mail, ID datové schránky, sídlo provozovny, kontaktní osoby, spolehlivost, jiné reference


U svých zákazníků, jejich zástupců a kontaktních osob zpracováváme tyto osobní údaje:

·firmu, jméno, sídlo, bydliště, datum narození, IČO, DIČ, telefon, e-mail, ID datové schránky, sídlo provozovny, kontaktní osoby, spolehlivost, jiné reference


U osob poskytujících zajištění závazků zpracováváme tyto osobní údaje:

·firmu, jméno, sídlo, bydliště, datum narození, IČO, DIČ, telefon, e-mail, ID datové schránky, sídlo provozovny, kontaktní osoby, spolehlivost, jiné reference


U svých zaměstnanců a jejich případných zástupců zpracováváme tyto osobní údaje:

·jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, čísla osobních dokladů, bydliště, telefon, e-mail, ID datové schránky, vzdělání, rodinný stav, počet a věk dětí, mzdové údaje, údaje o exekucích, údaje o insolvenci, údaje o pracovních výsledcích, osobních vlastnostech a schopnostech, údaje o porušení pracovních povinnosti


 Zpracovávané osobní údaje získáváme:

·přímo od subjektu údajů nebo od jejich zástupců

·z informací od třetích osob; takové informace si dostupným způsobem ověřujeme

·z veřejných rejstříků a evidencí (obchodní a živnostenské rejstříky, insolvenční rejstřík, evidence exekucí)

·z veřejně dostupných zdrojů (internet, prezentace a reference); takové informace si dostupným způsobem ověřujeme

·z vlastní činnosti a tyto informace si dostupným způsobem ověřujeme


 U svých obchodních partnerů, jejich zástupců a kontaktních osob zpracováváme osobní údaje:

·pro účely obchodní spolupráce, pro uzavírání smluv a jejich plnění

·pro účely vypořádávání práv a povinností z uzavřených smluv a uskutečněných obchodů

·pro ochranu a uplatňování našich práv z uzavřených smluv a uskutečněných obchodů

·pro účely zákonem předepsaných evidencí, které musíme vést (daňové, mzdové apod.)

·pro účely zákonem předepsaných povinností, které musíme plnit (daňové a odvodové povinnosti, povinnosti podle předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnosti v oblasti ochrany spotřebitele, povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí, povinnosti v exekučních a insolvenčních řízeních, pro účely archivnictví apod.)


 U svých zákazníků, jejich zástupců a kontaktních osob zpracováváme osobní údaje:

·pro účely obchodní spolupráce, pro uzavírání smluv a jejich plnění

·pro účely vypořádávání práv a povinností z uzavřených smluv a uskutečněných obchodů

·pro ochranu a uplatňování našich práv z uzavřených smluv a uskutečněných obchodů

·pro účely zákonem předepsaných evidencí, které musíme vést (daňové, mzdové apod.)


pro účely zákonem předepsaných povinností, které musíme plnit (daňové a odvodové povinnosti, povinnosti podle předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnosti v oblasti ochrany spotřebitele, povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí, povinnosti v exekučních a insolvenčních řízeních, pro účely archivnictví apod.)


U osob poskytujících zajištění závazků zpracováváme osobní údaje:

·pro účely obchodní spolupráce, pro uzavírání smluv a jejich plnění

·pro účely vypořádávání práv a povinností z uzavřených smluv a uskutečněných obchodů

·pro ochranu a uplatňování našich práv z uzavřených smluv a uskutečněných obchodů

·pro účely zákonem předepsaných povinností, které musíme plnit (daňové a odvodové povinnosti, povinnosti podle předpisů proti  legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnosti v oblasti ochrany spotřebitele, povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí, povinnosti v exekučních a insolvenčních řízeních, pro účely archivnictví apod.)


 U svých zaměstnanců a jejich případných zástupců zpracováváme osobní údaje:

·pro účely uzavření pracovních smluv, výkon práv a plnění povinností v pracovněprávním vztahu

·pro ochranu a uplatňování našich práv z pracovněprávních vztahů

·pro účely zákonem předepsaných evidencí, které musíme vést (daňové, mzdové apod.)

·pro účely zákonem předepsaných povinností, které musíme plnit (daňové a odvodové povinnosti, povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, povinnosti v exekučních a insolvenčních řízeních, pro účely archivnictví apod.)


Nemáme záměr použít vaše osobní údaje k jiným než uvedeným účelům. Pokud bychom tak chtěli přesto učinit, jsme povinni vás o tom informovat.


 U svých obchodních partnerů, jejich zástupců a kontaktních osob zpracováváme osobní údaje:

·bez udělení souhlasu, pro plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy [čl. 6, odst. (1), písm. b) GDPR]

·bez udělení souhlasu, pro ochranu našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany [čl. 6, odst. (1), písm. f) GDPR]

·bez udělení souhlasu, pro plnění našich právních povinností (účetní, daňové, exekuce) [čl. 6, odst. (1), písm. c) GDPR]


 U svých zákazníků, jejich zástupců a kontaktních osob zpracováváme osobní údaje:

·bez udělení souhlasu, pro plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy [čl. 6, odst. (1), písm. b) GDPR]

·bez udělení souhlasu, pro ochranu našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany [čl. 6, odst. (1), písm. f) GDPR]

·bez udělení souhlasu, pro plnění našich právních povinností (účetní, daňové, exekuce) [čl. 6, odst. (1), písm. c) GDPR]


 U osob poskytujících zajištění závazků zpracováváme osobní údaje:

·bez udělení souhlasu, pro plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy [čl. 6, odst. (1), písm. b) GDPR]

·bez udělení souhlasu, pro ochranu našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany [čl. 6, odst. (1), písm. f) GDPR]

·bez udělení souhlasu, pro plnění našich právních povinností (účetní, daňové, exekuce) [čl. 6, odst. (1), písm. c) GDPR]


 U svých zaměstnanců a jejich případných zástupců zpracováváme osobní údaje:

·bez udělení souhlasu, pro plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy [čl. 6, odst. (1), písm. b) GDPR]

·bez udělení souhlasu, pro ochranu našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany [čl. 6, odst. (1), písm. f) GDPR]

·bez udělení souhlasu, pro plnění našich právních povinností (účetní, daňové, exekuce) [čl. 6, odst. (1), písm. c) GDPR]

 

Citlivé údaje, konkrétně: údaje o zdravotním stavu, členství v odborových organizacích, počtu a věku rodinných příslušníků, vzdělání, osobních vlastnostech a schopnostech zpracováváme pouze u svých zaměstnanců, protože nám to zákonný předpis přímo ukládá, nebo nám stanoví povinnosti, k jejichž splnění je zpracování těchto osobních údajů nezbytné.


Náš oprávněný zájem, pro který uchováváme a zpracováváme osobní údaje [čl. 6, odst. (1), písm. f) GDPR] je dán tím, že vstupujeme do obchodních a pracovně právních vztahů se subjekty údajů a z těchto vztahů nám za nimi vznikají pohledávky a jiná práva. Abychom mohli své pohledávky vymáhat a svá práva uplatňovat legitimní cestou (kupř. prostřednictvím soudů či rozhodčích soudů), musíme znát osobní údaje svých obchodních partnerů, zákazníků, případně jejich zástupců a kontaktních osob.


Nemáte povinnost nám vaše osobní údaje poskytnout. Jejich poskytnutí je našim smluvním požadavkem, protože bez požadovaných osobních údajů vám nebudeme schopni dodat kvalitní plnění či službu, a nebyli bychom ani schopni dostát některým svým povinnostem plynoucím ze zákona.


 Osobní údaje obchodních partnerů, jejich zástupců a kontaktních osob předáváme:

·jiným našim obchodním partnerům, pokud se podílejí na realizaci smlouvy či obchodu se subjektem údajů

·našim zákazníkům, pokud se podílejí na plnění subjektu údajů

·osobám poskytujícím zajištění závazků subjektu údajů

·našim bankám, pojišťovnám, finančním institucím, pokud se podílejí na realizaci smlouvy či obchodu se subjektem údajů

·našim externím dodavatelům (IT, poradci, školitelé, kontroloři) pokud je to naši činnost nezbytné

·našim externím právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pokud se účastní plnění našich povinností a výkonu našich práv

·osobám s námi propojeným (tvořícím s námi koncern), pokud je to potřebné pro naši obchodní činnost

·našim právním nástupcům v případě naší přeměny

·orgánům veřejné moci, pokud nám tak stanoví právní povinnost


 Osobní údaje zákazníků, jejich zástupců a kontaktních osob předáváme:

·jiným našim obchodním partnerům, pokud se podílejí na realizaci smlouvy či obchodu se zákazníkem

·osobám poskytujícím zajištění závazků zákazníka

·našim bankám, pojišťovnám, finančním institucím, pokud se podílejí na realizaci smlouvy či obchodu se zákazníkem

·našim externím dodavatelům (IT, poradci, školitelé, kontroloři) pokud je to naši činnost nezbytné

·našim externím právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pokud se účastní plnění našich povinností a výkonu našich práv

·osobám s námi propojeným (tvořícím s námi koncern), pokud je to potřebné pro naši obchodní činnost

·našim právním nástupcům v případě naší přeměny

·orgánům veřejné moci, pokud nám tak stanoví právní povinnost


 Osobní údaje osob poskytujících zajištění závazků předáváme:

·jiným našim obchodním partnerům, pokud se podílejí na realizaci zajišťované smlouvy či obchodu

·osobám, jejichž závazky jsou zajišťovány

·našim bankám, pojišťovnám, finančním institucím, pokud se podílejí na realizaci zajišťované smlouvy či obchodu

·našim externím dodavatelům (IT, poradci, školitelé, kontroloři) pokud je to naši činnost nezbytné

·našim externím právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pokud se účastní plnění našich povinností a výkonu našich práv

·osobám s námi propojeným (tvořícím s námi koncern), pokud je to potřebné pro naši obchodní činnost

·našim právním nástupcům v případě naší přeměny

·orgánům veřejné moci, pokud nám tak stanoví právní povinnost


 Osobní údaje svých zaměstnanců a jejich případných zástupců předáváme:

·našim externím dodavatelům (IT, poradci, školitelé, kontroloři) pokud je to naši činnost nezbytné

·našim externím právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pokud se účastní plnění našich povinností a výkonu našich práv

·osobám s námi propojeným (tvořícím s námi koncern), pokud je to potřebné pro naši obchodní činnost

·našim právním nástupcům v případě naší přeměny

·orgánům veřejné moci, pokud nám tak stanoví právní povinnost


 Mezinárodním organizacím osobní údaje nezpřístupňujeme.


Příjemcům ve třetích zemích (výhradně země EU) osobní údaje zpřístupňuje výjimečně, pokud se jedná o:

·naše obchodní partnery a je to nezbytné pro splnění smlouvy nebo oprávněnou ochranu našich zájmů

·cizí orgány veřejné moci a ukládá nám to právní povinnost

 

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele osobních údajů jmenovitě.


 Osobní údaje obchodních partnerů, jejich zástupců a kontaktních osob uchováváme:

·v případě dlouhodobé obchodní spolupráce po dobu jejího trvání a tři roky po jejím ukončení

·v případě jednání o smlouvě po dobu tří let po posledním kontaktu

·v případě uzavření smlouvy po dobu tří let po jejím naplnění a uplynutí garančních závazků avšak
– vždy uchováváme osobní údaje až do skončení případného sporu, vypořádání všech závazků nebo uplynutí promlčecích lhůt 
– vždy uchováváme osobní údaje nejméně po archivační dobu, kterou nám ukládá zákon nebo obdobně závazný předpis

 

Osobní údaje zákazníků, jejich zástupců a kontaktních osob uchováváme:

·v případě jednání o plnění po dobu tří let po posledním kontaktu

·v případě uzavření smlouvy po dobu tří let po jejím naplnění a uplynutí garančních závazků avšak:
– vždy uchováváme osobní údaje až do skončení případného sporu, vypořádání všech závazků nebo uplynutí promlčecích lhůt
– vždy uchováváme osobní údaje nejméně po archivační dobu, kterou nám ukládá zákon nebo obdobně závazný předpis


 U osob poskytujících zajištění závazků zpracováváme osobní údaje:

·v případě poskytnutí zajištění závazku po dobu tří let po jeho naplnění a uplynutí závazků ze zajištění avšak:
– vždy uchováváme osobní údaje až do skončení případného sporu, vypořádání všech závazků nebo uplynutí promlčecích lhůt 
– vždy uchováváme osobní údaje nejméně po archivační dobu, kterou nám ukládá zákon nebo obdobně závazný předpis


 Osobní údaje svých zaměstnanců a jejich případných zástupců uchováváme:

·po dobu trvání pracovního poměru a tři roky po jeho ukončení avšak:
– vždy uchováváme osobní údaje až do skončení případného sporu, vypořádání všech závazků nebo uplynutí promlčecích lhůt 
– vždy uchováváme osobní údaje nejméně po archivační dobu, kterou nám ukládá zákon nebo obdobně závazný předpis


 Osobní údaje jiných osob uchováváme:

·po dobu platnosti uděleného souhlasu

 Jako subjekt osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat od nás potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou námi zpracovávány, a pokud ano, umožníme vám k těmto osobním údajům přístup a poskytneme následující informace:


·které vaše osobní údaje zpracováváme

·odkud jsme vaše osobní údaje získali, pokud nepochází přímo od vás

·proč vaše osobní údaje zpracováváme

·komu vaše osobní údaje předáváme

·jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme nebo jak je tato doba určena

·že máte právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, omezení jejich zpracování, nebo právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů

·že máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

·že dochází k automatizovanému rozhodování či profilování vašich osobních údajů, včetně použitých postupů a o tom, jaké mohou být důsledky takového zpracování pro vás

·pokud by měly vaše osobní údaje být předávány do zahraničí nebo mezinárodní organizaci, jaké jsou záruky takového předání


Na vaši žádost vám poskytneme také kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů a sice ve výši 100,- Kč.


 Máte právo na opravu svých osobních údajů, které zpracováváme. Na vaši žádost doplníme nebo opravíme neúplné nebo nepřesné údaje, které zpracováváme.


 Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které zpracováváme; tzv. právo „být zapomenut“. Na vaši žádost vaše osobní údaje, které zpracováváme, ze svých evidencí a zařízení vymažeme, pokud:

·vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány

·jsme vaše osobní údaje jsme získali na základě vašeho souhlasu, vy souhlas odvoláte a neexistuje již žádný další právní důvod pro který bychom vaše osobní údaje mohli zpracovávat

·vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů a nebudou žádné převažující oprávněné důvody pro takové zpracování

·vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (nabízení produktů a služeb)

·vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně

·vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

·vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti


Vaše osobní údaje však nevymažeme, pokud je jejich další zpracování nezbytné:

·pro výkon práva na svobodu projevu a informace

·pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni

·z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví

·pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo cíle zpracování

·pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků


 Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud je zpracováváme na základě takového souhlasu. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů do doby, než odvolání souhlasu obdržíme.

 Máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů, které zpracováváme. Na vaši žádost omezíme požadovaným způsobem zpracování vašich osobních údajů, pokud:

·popřete přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost vašich osobních údajů ověřit

·zpracování je protiprávní, ale vy odmítnete výmaz svých osobních údajů a místo toho požádáte o omezení jejich použití

·vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

·vznesete námitku proti zpracování údajů zpracovávaných pro splnění našeho úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo pro účely oprávněných zájmů našich či třetí osoby, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody


Pokud vaše osobní údaje opravíme, vymažeme, nebo omezíme jejich zpracování, oznámíme to osobám, kterým jsme vaše osobní údaje poskytli nebo poskytujeme, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to bude vyžadovat nepřiměřené úsilí. O osobách, kterým jsme vaše osobní údaje poskytli, vás však na vaši žádost kdykoli informujeme.


 Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které zpracováváme pro účely splnění našeho úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany (včetně profilování založeného na těchto důvodech). Pokud námitku vznesete, nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, jestliže neprokážeme, že existují závažné a oprávněné důvody pro takové zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud neprokážeme, že potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.


Pokud vznese námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování těchto údajů), nebudeme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.


 Máte právo na přezkum automatizovaného zpracování a profilování vašich osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme automaticky, umožníme vám na vaši žádost, abyste nebyl předmětem výhradně automatizovaného zpracování svých osobních údajů (včetně profilování) a umožníme vám, aby zpracování (i profilování) vašich osobních údajů bylo přezkoumáno člověkem, pokud:


·automatizované zpracování (či profilování) není nezbytné k uzavření či plnění smlouvy mezi námi

·automatizované zpracování (či profilování) není povoleno závazným právním předpisem

·automatizované zpracování (či profilování) není založeno na vašem výslovném souhlasu


 Máte právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.


Proti porušení práv při zpracování svých osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Tím je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů – ÚOOÚ, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Holešovice, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.


Závěrečná ustanovení
Zákazník při uzavření kupní smlouvy (telefonicky, emailem, přes e-shop, osobně) souhlasí se zpracováním osobních údajů dle
obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) a souhlasí se zasíláním měsíčních akcí emailem. Zákazník má možnost se odhlásit a nepřijímat tyto nabídky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.jaknaauto.cz, www.shop.jaknaauto.cz.